Vybe Bag oferă 50% din suma încasărilor pentru combaterea COVID-19

În momentele dificile trebuie să fim responsabili și mai uniți ca niciodată. Din păcate, situația va fi din ce în ce mai gravă conform studiilor realizate de experți. Cadrele medicale nu vor putea face față dacă nu au echipamentele necesare și aparatură pentru a trata pacienții.

Chiar dacă noi nu suntem o comunitate mare, dorim să contribuim cu 50% din suma încasărilor dar această acțiune nu poate fi îndeplinită fără ajutorul vostru. Din cauza acestui virus și evenimentele noastre au fost anulate. Majoritatea genților erau pregătite pentru campanii de plantare în diferite zone ale Transilvaniei și mini-festivaluri în natură

BONUS: Înregistrări spoturi, voci și oferă licențe GRATUIT pentru orice campanie ce promovează informații utile despre COVID-19. Se vor ocupa cei de la www.CDj-events.ro 

Așadar, hai să ne ajutăm unii pe altii și să contribuim cu bani pentru sistemul medical

EN:

Vybe bag offers 50% of the proceeds for combating COVID-19 :

In difficult times, we need to be responsible and more united than ever. Unfortunately, the studies of experts reflect a worse situation. The doctors will not be able to handle unless they have the necessary equipment to treat patiens.

Even if we are not a large community, we want to contribute 50% of the proceeds, but this action cannot be done without your help. Because of this virus, also our events have been canceled. Most of the vybe bags were prepared for planting campaigns in different areas of Transylvania and mini-festivals in nature.

BONUS:  Records spots, voices and offer free licenses for any campaign that promotes useful information about COVID-19.  www.CDj-events.ro 

So let’s help each other and contribute money to the medical system!

Writen by Cristina Loghin

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published